Art project
Karel Appel

Karel Appel
In1988 verscheen
de postzegelserie "Moderne kunst"
gewijd aan
3 Nederlandse schilders van de Cobragroep.
Op de postzegel van Karel Appel staat het schilkderij "Cobra Kat"
Onder elke postzegel een tab van gelijke grootte met de handtekening van Appel en het door hem gemaakte beeldmerk voor CoBrA.

Vel van 50 zegels ongeschonden
€ 55,=

info kunstenaar

overzicht werk