Artproject
Corneille
Corneille
In1988 verscheen
de postzegelserie "Moderne kunst"
gewijd aan
3 Nederlandse schilders van de Cobragroep.
Op de postzegel van Crneille staat de gouache "Le Cerf Volant"
Onder elke postzegel een tab van gelijke grootte met de handtekening van Corneille en het door hem gemaakte beeldmerk voor CoBrA.

Vel van 50 zegels ongeschonden
€ 55,=

overzicht werk